Vi tror att systeminsikt är en viktig faktor för att skapa bra produkter. Vi arbetar hands-on och har ett stort nätverk av leverantörer och utrustning för att snabbt ta fram prototyper. Vi har även kunskap inom produktionsteknik och typprov, vilket hjälper oss att säkra kvaliteten och hålla nere ledtiden från koncept till kommersiell produkt.

Bild på Carl Fredrik Leandersson

C.F. Leanderson, Founder

Linkedin
 

"Tillgänglighet, Tillförlitlighet och Uthållighet"